Ga naar hoofdinhoud

Impressum / Privacybeleid

AVG (Privacy)

PRIVACYBELEID

Andrea Hofer IT Services is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens op onze website.

PRIVACY

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens zeer serieus. Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake gegevensbescherming en deze verklaring inzake gegevensbescherming.

In principe is het mogelijk om onze website te gebruiken zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt. Voor zover op onze pagina's persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres of e-mailadressen) worden verzameld, gebeurt dit voor zover mogelijk altijd op vrijwillige basis.

VERWERKER, ONTVANGER

Wij verwerken uw persoonsgegevens met de steun van verwerkers die ons ondersteunen bij het leveren van de diensten (bijvoorbeeld webhost, bezorgservice voor e-mailnieuwsbrieven).

Deze verwerkers zijn verplicht om uw persoonsgegevens strikt te beschermen en mogen uw persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan voor het verlenen van onze diensten.

Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven aan typische zakelijke dienstverleners zoals banken (in geval van overboekingen naar u), belastingadviseurs (indien u in onze boekhouding voorkomt), verzenddienstverleners (in geval van verzending naar u), enz.

CONTACT

Na het verzenden van het contactformulier worden de door u ingevoerde persoonlijke gegevens verwerkt door de verantwoordelijke voor gegevensbescherming met het oog op de verwerking van uw verzoek op basis van uw toestemming die u hebt gegeven bij het verzenden van het formulier.

Er is geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonlijke informatie te verstrekken. De niet-voorziening betekent alleen dat u uw verzoek niet indient en dat we het niet kunnen verwerken.

U heeft het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming voordat deze werd ingetrokken.

EMAIL NIEUWSBRIEF

Door het selectievakje aan te vinken, geeft u toestemming voor de verwerking van de persoonlijke gegevens die u hebt ingevoerd met als doel het verstrekken van informatie over productnieuws, exclusieve aanbiedingen, promoties en data via een e-mailnieuwsbrief door de persoon die verantwoordelijk is voor gegevensbescherming, totdat deze wordt ingetrokken of bezwaar wordt gemaakt.

Er bestaat geen wettelijke of contractuele verplichting om persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen toestemming geeft, heeft dit alleen tot gevolg dat u geen e-mailnieuwsbrief ontvangt.

U heeft het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken door middel van een schriftelijke kennisgeving of door op de afmeldlink in de e-mailnieuwsbrief te klikken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot het moment van de intrekking ervan.

 Op dezelfde manier kunt u ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directe reclamedoeleinden. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt voor directe reclame in de vorm van een e-mailnieuwsbrief.

COOKIES

Deze site maakt gebruik van cookies. Cookies maken websites gebruiksvriendelijker en efficiënter voor de gebruiker. Een cookie is een klein tekstbestand dat wordt gebruikt om informatie op te slaan. Wanneer u een website bezoekt, kan de website een cookie op de computer van de websitebezoeker plaatsen. Als de gebruiker de website later opnieuw bezoekt, kan de website de gegevens uit de eerder opgeslagen cookie uitlezen en zo bijvoorbeeld bepalen of de gebruiker de website eerder heeft bezocht en in welke delen van de website de gebruiker vooral geïnteresseerd was. Meer informatie over cookies vindt u op http://de.wikipedia.org/wiki/HTTP-Cookie

Cookie-instellingen wijzigen

In de instellingen van de webbrowser kan de gebruiker bepalen hoe de webbrowser met cookies omgaat en welke cookies zijn toegestaan ​​of geweigerd. Waar deze instellingen zich precies bevinden, is afhankelijk van de betreffende webbrowser. Gedetailleerde informatie kunt u opvragen via de helpfunctie van de betreffende webbrowser.
Als het gebruik van cookies wordt beperkt, zijn mogelijk niet alle functies van deze website volledig bruikbaar.


LOKALE ANALYSESOFTWARE

Wij gebruiken lokale analysesoftware om verbindingsgegevens en browsergegevens te verwerken met als doel het gebruik van onze website te analyseren, fouten te corrigeren en de inhoud verder te ontwikkelen totdat er bezwaar wordt gemaakt. De wettelijke basis voor de verwerking is de technische noodzaak om analysegegevens te verwerken in overeenstemming met artikel 96, lid 3 TKG, om de door de gebruikers uitdrukkelijk gevraagde websitedienst te kunnen leveren. 

Om de technische werking te bewaken en de operationele veiligheid van de webserver te verhogen op basis van het doorslaggevende legitieme belang van de verantwoordelijke persoon (technische veiligheidsmaatregelen), verwerkt deze website de volgende persoonsgegevens in een serverlogbestand: IP, directory bescherming gebruiker, datum, tijd, bezochte pagina's, logs, statuscode, gegevenshoeveelheid, verwijzer, user-agent, gebelde hostnaam

De IP-adressen worden geanonimiseerd. De geanonimiseerde IP-adressen worden na 60 dagen verwijderd. Gebruikersinformatie voor directorybeveiliging wordt na één dag geanonimiseerd.

Foutlogboeken, die onjuiste paginaweergaven registreren, worden na zeven dagen verwijderd. Naast de foutmeldingen zijn dit onder meer het oproepende IP-adres en, afhankelijk van de fout, de bezochte website.

IHRE RECHT

U heeft recht op informatie, correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

Als de wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst is, heeft u ook recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. De rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens tot aan de intrekking wordt door de intrekking niet aangetast.

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden. In geval van bezwaar worden uw persoonsgegevens niet langer verwerkt voor directe reclamedoeleinden.

 U heeft ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit (Oostenrijkse gegevensbeschermingsautoriteit, Wickenburggasse 8, 1080 Wenen, Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots! Om weer te geven moet JavaScript zijn ingeschakeld.).

Hoe u contact met ons kunt opnemen:

Andrea Hofer IT-diensten
5700 Zell am See
Sportplatzstrasse 16
Tel: 0031 6 53622053
Mail: Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots! Om weer te geven moet JavaScript zijn ingeschakeld.

Afdruk

INFORMATIE VOLGENS § 5 PARA. 1 ECG

Andrea Hofer It-dienstenSportplatzstrasse 16, A-5700 Zell am SeeTel: +43 6643080909E-mail: Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots! Om weer te geven moet JavaScript zijn ingeschakeld.

BTW: E-commerce wetgeving

handel (Handelsreglementering 1994 ):

  • Diensten in automatische gegevensverwerking en

  • Informatietechniek

Kamer: Kamer van Koophandel van Salzburg (www.wko.at/sbg )

  • Specialistengroep voor managementadvies en informatietechnologie 

  • Specialistengroep voor reclame en marktcommunicatie

Algemene voorwaarden

BEELDKREDIETEN

Wolf Hofer, Strele Ferdinand, Faistauer Nikolaus, Toeristenvereniging Zell am See, Kitzsteinhorn, Schmittenhöhe, Markus Greber, Salzburgerland Tourismus, Grossglockner Hochalpenstraße, teksten: Toeristenvereniging Zell am See Kaprun, teksten: Wikipedia,

PRIVACY & DISCLAIMER

Uw persoonlijke gegevens worden uiteraard vertrouwelijk behandeld en niet aan derden doorgegeven. Ondanks zorgvuldige inhoudelijke controle aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de inhoud van externe links. Voor de inhoud van de gelinkte pagina's zijn uitsluitend de exploitanten verantwoordelijk.

COPYRIGHT

De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Het ter beschikking stellen van inhoud en beeld van deze website op andere websites is alleen toegestaan ​​met uitdrukkelijke toestemming van de redactie. De informatie op deze website is naar beste weten samengesteld en met grote zorg gecontroleerd op juistheid. Niettemin kunnen fouten in de inhoud en de feitelijke inhoud niet volledig worden uitgesloten. Wij aanvaarden geen enkele garantie of aansprakelijkheid voor de juistheid, actualiteit en volledigheid van de verstrekte informatie. Alle informatie wordt verstrekt zonder garantie. Dit geldt ook voor alle links naar andere URL’s vermeld op onze website.

DISCLAIMER

1. Inhalt des Onlineangebotes
De auteur neemt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheid claims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële aard, veroorzaakt door het gebruik of onbruik van de informatie of het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn uitgesloten, tenzij de auteur is geen opzet of grove nalatigheid fout. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om onderdelen of het gehele aanbod gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of permanent.

2. Verweise und Links
Bij directe of indirecte verwijzingen naar externe websites ("links") die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur liggen, zou een aansprakelijkheidsverplichting alleen in werking treden in het geval dat de auteur op de hoogte is van de inhoud en deze technisch mogelijk en redelijk voor hem zijn om gebruik bij illegale inhoud te voorkomen. De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de link werd aangemaakt, er op de gelinkte pagina's geen illegale inhoud herkenbaar was. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina's. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina's die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring geldt voor alle links en verwijzingen die binnen onze eigen website zijn opgezet, evenals voor vermeldingen van derden in door de auteur opgezette gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is uitsluitend de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links alleen maar naar de betreffende publicatie verwijst. .

3. Urheber-und Kennzeichenrecht
De auteur streeft ernaar om in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten te respecteren, door hemzelf gemaakte grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije grafieken, audiodocumenten, videosequenties en teksten. Alle merknamen en handelsmerken die op de website worden vermeld en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaren. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door rechten van derden mag niet worden getrokken op basis van de loutere vermelding ervan! Het auteursrecht voor gepubliceerde, door de auteur gemaakte objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina's. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Privacy Policy
Als het binnen het internetaanbod mogelijk is om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, maakt de gebruiker deze gegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis openbaar. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan ​​- voor zover technisch mogelijk en redelijk - zonder het verstrekken van dergelijke gegevens of door het verstrekken van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem.

5. Juridische geldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie die u werden genoemd op deze pagina. Indien secties of individuele termen van deze verklaring niet legaal of correct zijn, de overige delen van het document in hun inhoud en geldigheid.

6. Gebruik van externe diensten

Gebruik van Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google kan deze informatie ook aan derden doorgeven als dit wettelijk verplicht is of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres koppelen aan andere door Google opgeslagen gegevens. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de wijze en voor het hierboven beschreven doel.

U kunt bezwaar maken tegen het verzamelen van gegevens door een Google-browserplug-in te gebruiken. De plug-in kunt u downloaden via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Meer informatie over het verzamelen en gebruiken van gegevens door Facebook, uw rechten in dit verband en mogelijkheden om uw privacy te beschermen, vindt u in de gegevensbeschermingsinformatie van Facebook.


Online geschillenbeslechting conform artikel 14 lid 1 ODR-VO:
De Europese Commissie stelt voor http://ec.europa.eu/consumers/odr/ een platform voor online geschillenbeslechting (OS-platform).

Samenwerking met Booking.com B.V.

De online accommodatiereserveringsdiensten op deze website worden aangeboden door Booking.com B.V. beheerd en ingezet. Door ons platform te gebruiken, gaan gebruikers akkoord met de diensten van Booking.com B.V. bij het maken van de reservering aan de gestelde voorwaarden te voldoen. Op dezelfde manier zijn alle aanvullende reisproducten of -diensten die door die aanbieder via zijn website worden aangeboden, onderworpen aan hun respectieve algemene voorwaarden.

Wij verwelkomen Cookies

Wij gebruiken cookies op onze website. Sommige zijn essentieel voor de werking van de site, andere helpen ons om deze website en de gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kunt zelf beslissen of u cookies wilt toestaan. Houd er rekening mee dat als u uw aanvraag afwijst, mogelijk niet alle functies van de website beschikbaar zijn.